Thứ ba, Ngày 21 tháng 5 năm 2019 Tìm kiếm:
THÔNG TIN TƯ VẤN
Tất cả câu hỏi
Anh T.K.Nam, 21 tuổi, quê Hưng Yên:
"Đến Văn phòng MRC, tôi được tư vấn địa chỉ các doanh nghiệp uy tín có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, giúp tôi tránh bị lừa đảo".
Chị P.V.Thư, quê Khánh Hòa, đang làm công nhân Nhà máy điện tử tại Malaysia:
"Từ Malaysia, tôi điện thoại về Văn phòng MRC ở Hà Nội và đã được cán bộ tư vấn đưa ra các lời khuyên và cung cấp các địa chỉ hỗ trợ giúp tôi giải quyết khó khăn trong quá trình di cư. Tôi rất cám ơn Văn phòng MRC!"
THỐNG KÊ
Số người online: 5
Số lượt truy cập: 428438
Video Clips 
 
PHÁP LUẬT QUỐC TẾ
Trang chủ > pháp luật về lao động di cư > pháp luật quốc tế   
Nghị định thư về phòng ngừa, trấn áp và trừng trị việc buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, bổ sung cho công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia

naltrexone where to buy

buy naltrexone

melatonin and weed mixed

melatonin and weed good sleep damonpayne.com

tadalafil generico

cialis generico

benadryl and pregnancy

benadryl and pregnancy third trimester classic-color.com

viagra cena lekaren

viagra prodej ostrava click

gabapentin pregnancy risk

gabapentin pregnancy risk tymejczyk.com

viagra cena dr max

viagra cena heureka skydtsgaard.dk

telfast lactation

telfast 180

 Các quốc gia thành viên Nghị định thư này,

 
Tuyên bố rằng việc hành động hiệu quả để phòng ngừa và đấu tranh chống nạn buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em đòi hỏi một cách tiếp cận quốc tế toàn diện tại các nước gốc, nước quá cảnh và nước đến, trong đó bao gồm cả những biện pháp để phòng ngừa nạn buôn bán người như vậy, để trừng trị bọn buôn bán người và để bảo vệ nạn nhân của nạn buôn bán người như vậy, bao gồm cả việc bảo vệ những quyền con người của họ được quốc tế công nhận.
 
Xem xét thực tế là dù đã có một loạt các văn kiện quốc tế gồm những quy tắc và biện pháp thiết thực để đấu tranh với việc bóc lột người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em nhưng lại chưa có một văn kiện có tính chất toàn cầu nào để giải quyết tất cả các khía cạnh của nạn buôn bán người.
 
E ngại rằng vì thiếu một văn kiện như vậy, những người dễ bị tổn thương do bị buôn bán sẽ không được bảo vệ đầy đủ.
 
Nhắc lại Nghị quyết 53/111 ngày 9-12-1998 của Đại hội đồng trong đó Đại hội đồng đã quyết định thành lập một uỷ ban mở đặc biệt liên trách liên chính phủ để soạn thảo một công ước quốc tế toàn diện chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và để thảo luận việc soạn thảo liên quan một văn kiện quốc tế giải quyết nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em trong số những văn kiện khác.
 
Tin tưởng rằng việc bổ sung Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia với một văn kiện quốc tế cho việc phòng ngừa, trấn áp và trừng trị nạn buôn bán người, đặc biệt phụ nữ và trẻ em sẽ là hữu ích trong việc phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm này,
Tải tệp đính kèm    
Nghị định thư về chống đưa người di cư đi bất hợp pháp bằng đường bộ, đường biên và đường không, bổ sung cho công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia

fluoxetine

fluoxetine

viagra free coupon

viagra coupon 2016 trailblz.com

abortion costs

types of abortion procedures redirect

prednisolon kur

prednisolon kol mablogs.azurewebsites.net

ventolin vs. proair inhaler

ventolin hfa aer vs proair hfa

over the counter asthma inhalers cvs

over the counter asthma inhalers

levitra coupons 2013

levitra price compare avonotakaronetwork.co.nz

 Các quốc gia thành viên Nghị định thư này,

 
Tuyên bố rằng hành động hữu hiệu để ngăn chặn và đấu tranh chống đưa người di cư đi bất hợp pháp bằng đường bộ, đường biển và đường không đòi hỏi áp dụng một phương pháp quốc tế có tính toàn diện, bao gồm việc hợp tác, trao đổi thông tin và các biện pháp thích hợp khác, kể cả những biện pháp kinh tế-xã hội ở các cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế.
 
Nhắc lại Nghị quyết của Đại hội đồng số 54/212 ngày 22-12-1999, trong đó Đại hội đồng thúc giục các quốc gia thành viên và hệ thống Liên Hợp Quốc tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực di cư quốc tế và phát triển để giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của việc di cư, đặc biệt các nguyên nhân liên quan tới nghèo đói và để tối đa hoá những lợi ích của di cư quốc tế cho các bên liên quan, và khuyến khích nếu thích hợp những cơ chế liên khu vực, khu vực và tiểu khu vực để tiếp tục giải quyết vấn đề về di cư và phát triển.
 
Tin tưởng vào sự cần thiết phải đối xử nhân đạo với người di cư và bảo vệ đầy đủ các quyền của họ.
 
Xem xét thực tế là mặc dù công việc đã được thực hiện tại các diễn đàn quốc tế khác song vẫn chưa có một văn kiện có tính chất toàn cầu nào đề cập đến tất cả các khía cạnh của việc đưa người di cư đi bất hợp pháp và những vấn đề liên quan khác.
 
Lo ngại về sự gia tăng nhanh chóng trong các hoạt động của những nhóm tội phạm có tổ chức trong việc đưa người di cư đi bất hợp pháp và các hoạt động tội phạm khác có liên quan được quy định trong Nghị định thư này mà đem tới sự nguy hại to lớn đến những quốc gia liên quan.
 
Cũng lo ngại rằng việc đưa người di cư đi bất hợp pháp có thể làm nguy hại tới cuộc sống hay an ninh của những người di cư liên quan.
 
Nhắc lại Nghị quyết của Đại hội đồng số 53/111 ngày 9-12-1998, trong đó Đại hội đồng quyết định thành lập một uỷ ban mở chuyên trách liên chính phủ nhằm mục đích soạn thảo một công ước quốc tế toàn diện về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và thảo luận việc soạn thảo một văn kiện quốc tế giải quyết nạn buôn bán và vận chuyển người di cư, kể cả bằng đường biển trong số những biện pháp khác.
 
Tin tưởng rằng việc bổ sung Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia với một văn kiện quốc tế về chống đưa người di cư đi bất hợp pháp bằng đường bộ, đường biển và đường không sẽ là hữu ích trong việc phòng ngừa và đấu tranh với loại tội phạm này.
 
Tải tệp đính kèm    
Tuyên bố ASEAN về chống buôn bán người, đặc biệt phụ nữ và trẻ em

tenormin

tenormin open

zoloft and weed smoking

zoloft and weed

buy abortion pill online

buy mifeprex abortion pill online

prednisolon 25 mg

prednisolon 25 mg

buy abortion pill over the counter

can i buy the abortion pill over the counter

levitra helyett

levitra

viagra prodej praha

viagra diskuze

 CHÚNG TÔI, những người đứng đầu Nhà nước/Chính phủ Bru-nây Đa-rút-xa-lam, Vương quốc Cam-pu-chia, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ma-lai-xi-a, Liên bang Mi-an-ma, Cộng hòa Phi-líp-pin, Cộng hòa Xinh-ga-po, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là các quốc gia thành viên ASEAN, dưới đây gọi tắt là ASEAN.

KHẲNG ĐỊNH lại Tuyên bố Hà Nội năm 1998 và Kế họach hành động Hà Nội, mà đã cam kết trong đó có việc tăng cường những nỗ lực cá nhân và tập thể để giải quyết các tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm cả việc buôn bán người.

THỂ HIỆN nhu cầu cấp bách phải có một phương cách tiếp cận mang tính khu vực toàn diện để phòng, chống việc buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

NHẬN THỨC rằng các nhân tố xã hội, kinh tế và những nhân tố khác đã làm người dân phải di cư làm cho họ dễ trở thành nạn nhân của nạn buôn bán người.

CÔNG NHẬN rằng sự vô đạo đức và vô nhân đạo của mối quan ngại chung này đã dẫn đến việc cần thiết phải tăng cường những đối phó về lập pháp, thực thi pháp luật và tư pháp để đảm bảo có hành động ngăn chặn đối với những người tham gia vào các hoạt động đơn lẻ hoặc có tổ chức để buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

ĐÁNH GIÁ CAO một chiến dịch thành công chống lại nạn buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em đòi hỏi sự đối thoại, trao đổi thông tin và hợp tác thường xuyên trong ASEAN.

KHẲNG ĐỊNH LẠI nguyện vọng kiên định của ASEAN giữ vững tinh thần của Công ước của Liên Hợp Quốc chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và các nghị định thư của Công ước có liên quan vì Công ước phản ánh cam kết của các quốc gia thành viên Liên hợp quốc về phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

KHẲNG ĐỊNH LẠI qua Tuyên bố này một cam kết đối với việc phát triển và an ninh con người, và việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân các nước ASEAN.

Tải tệp đính kèm    
Tuyên bố ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy các quyền của người lao động di cư

buy prozac no prescription

prozac buy online uk ccopi.com

venlafaxine buy

buy generic venlafaxine

abortion clinics los angeles

therapeutic abortion open

viagra prodej brno

viagra recenze read

melatonin and pregnancy safety

melatonin pregnancy test read here

sertraline 50 mg and alcohol

sertraline and alcohol reddit read

zovir 10

zovir 50 mg zovir job zovir job

 Chúng tôi, những người đứng đầu các nhà nước/chính phủ các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (sau đây gọi là ASEAN), tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thức 12 ngày 13-2-2007 tại Cê-bu (Phi-lip-pin).

 
Nhắc lại Tuyên bố Thỏa ước ASEAN II được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 9 họp tại Ba-li (In-đô-nê-xi-a), trong đó quy định thành lập một Cộng đồng ASEAN dựa trên ba trụ cột: Cộng đồng An ninh ASEAN, Cộng đồng Kinh tế  ASEAN và Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN. 
 
Cũng nhắc lại Tuyên ngôn Thế giới về quyền con người được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua và công bố theo Nghị quyết 217 (A)(III) ngày 10-12-1948 cũng như những văn kiện quốc tế liên quan khác mà tất cả các quốc gia thành viên ASEAN đã gia nhập để bảo đảm các quyền con người và tự do cơ bản của cá nhân, như Công ước về xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ và Công ước về quyền trẻ em.
 
Cũng nhắc lại Chương trình Hành động Viên Chăn được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 10 ở Viên Chăn (CHDCND Lào) mà trong đó, ngoài những vấn đề khác đã đề cập đến việc bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người và những nghĩa vụ thực hiện Cộng đồng ASEAN gắn kết, năng động và cởi mở.
 
Khẳng định trách nhiệm chung của chúng tôi trong việc hiện thực một tầm nhìn chung cho một Cộng đồng ASEAN thịnh vượng, vững chắc bằng cách nâng cao chất lượng cuộc sống và tăng cường bản sắc văn hóa của các dân tộc trong khu vực tiến tới một ASEAN lấy nhân dân làm trung tâm, thông qua nhiều biện pháp mà trong đó có các biện pháp về bảo vệ và thúc đẩy những quyền của người lao động di cư. 
 
Công nhận sự đóng góp của người lao động di cư với xã hội và nền kinh tế của cả các quốc gia nhận và những quốc gia gửi lao động của ASEAN.
 
Cũng công nhận chủ quyền của các quốc gia trong việc quyết định chính sách di cư của họ liên quan đến người lao động di cư, bao gồm việc quyết định cho nhập cảnh vào lãnh thổ của họ và theo những điều kiện mà theo đó người lao động di cư có thể được ở lại.
 
Ghi nhận những quan ngại chính đáng của các quốc gia nhận và những quốc gia gửi lao động về người lao động di cư, cũng như nhu cầu thông qua những chính sách di cư toàn diện và phù hợp về người lao động di cư.
 
Cũng ghi nhận nhu cầu giải quyết những vụ việc lạm dụng và bạo lực chống lại người lao động di cư xảy ra bất kỳ ở đâu.
 
Khẳng định lại rằng ASEAN cần tiến mạnh hơn hướng tới một cộng đồng chia xẻ và gắn kết, cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của các dân tộc trong khu vực, đặc biệt là những bộ phận dễ bị tổn thương và thiệt thòi.
Tải tệp đính kèm    
Khuyến nghị chung số 26: Lao động nữ di cư

melatonin and pregnancy category

melatonin and pregnancy blog.paulinesjewelrybox.com

viagra prodej inzerce

viagra

naloxone or naltrexone

suboxone naloxone and naltrexone go

benadryl and pregnancy cleft palate

benadryl pregnancy category

can you drink alcohol with sertraline

sertraline and alcohol

where to buy abortion pill

go abortion clinics cost read

 Khẳng định rằng phụ nữ di cư giống như tất cả các phụ nữ khác không bị phân biệt đối xử trên bất kỳ lĩnh vực nào trong đời sống của họ, Ủy ban Xóa bỏ phân biệt đối xử chống lại  phụ nữ (gọi tắt là Ủy ban) tại Kỳ họp thứ 32 trong tháng 1 năm 2005 thực hiện Điều 21 của Công ước về Xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ (gọi tắt là Công ước) đã ra một khuyến nghị chung về một vài thể loại lao động nữ di cư là những người có thể gặp nguy cơ bị lạm dụng và phân biệt đối xử .

 
Khuyến nghị chung này nhằm góp phần hoàn thành các nghĩa vụ của quốc gia thành viên để tôn trọng, bảo vệ và thực hiện những quyền con người của lao động nữ di cư, cùng với các nghĩa vụ pháp lý được đề cập trong những điều ước khác, trong các cam kết được đưa ra theo những kế hoạch hành động của các hội nghị thế giới và trong công việc quan trọng của những ủy ban điều ước tập trung vào vấn đề di cư, đặc biệt là của Ủy ban về Bảo vệ quyền của tất cả người lao động di cư và thành viên gia đình họ.  Ủy ban lưu ý rằng trong khi Công ước Quốc tế về bảo vệ quyền của tất cả người lao động di cư và thành viên gia đình họ bảo vệ mọi cá nhân, bao gồm cả lao động nữ di cư trên cơ sở tình trạng di cư của họ thì Công ước về Xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ bảo vệ tất cả phụ nữ, bao gồm cả phụ nữ di cư khỏi bị phân biệt đối xử trên cơ sở giới và giới tính. Trong khi di cư có thể mang lại những cơ hội mới cho phụ nữ và có thể là một phương tiện để nâng cao quyền năng về kinh tế cho họ thông qua sự tham gia rộng rãi hơn thì di cư cũng có thể làm rủi ro những quyền con người và an ninh của phụ nữ. Chính vì vậy, khuyến nghị chung này nhằm mục đích làm rõ những hoàn cảnh đã góp phần làm sự dễ bị tổn thương cụ thể của nhiều lao động nữ di cư và các trải nghiệm của họ bị phân biệt đối xử dựa trên cơ sở giới và giới tính là nguyên nhân và hậu quả của các vi phạm quyền con người của họ. 
Tải tệp đính kèm    
Công ước quốc tế về bảo vệ quyền của tất cả người lao động di cư và thành viên gia đình họ

can you drink on sertraline 50mg

sertraline 50mg

mixing zoloft and weed

mixing xanax and weed liquidity.com

bentelan prezzo

bentelan fiale 4 mg click here

benadryl pregnancy

benadryl pregnancy dosage read

viagra weed and alcohol

viagra weed erowid

generico cialis

tadalafil generico mylan teampaula.azurewebsites.net
  CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ 
VỀ BẢO VỆ QUYỀN CỦA TẤT CẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG DI CƯ 
VÀ THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH HỌ 
 
(International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families)
 
 
LỜI NÓI ĐẦU
 
 
Các quốc gia thành viên Công ước này,
 
Xem xét những nguyên tắc được nêu trong các văn kiện cơ bản về quyền con người của Liên Hợp Quốc, đặc biệt Tuyên ngôn thế giới về quyền con người, Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Công ước quốc tế về xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt chủng tộc, Công ước về xóa bỏ tất cả hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ và Công ước về quyền trẻ em.
 
Cũng xem xét những nguyên tắc và chuẩn mực được đề ra trong các văn kiện liên quan được soạn thảo trong khuôn khổ hoạt động của Tổ chức Lao động quốc tế, đặc biệt Công ước về di cư để tìm việc làm (số 97), Công ước về di cư trong những điều kiện bị lạm dụng và thúc đẩy sự bình đẳng về cơ hội và đối xử với người lao động di cư (số 143), Khuyến nghị về di cư để tìm việc làm (số 86), Khuyến nghị về lao động di cư (số 151), Công ước về xóa bỏ lao động cưỡng bức hay bắt buộc (số 29) và Công ước về xóa bỏ lao động cưỡng bức (số 105).
 
Khẳng định lại tầm quan trọng của các nguyên tắc nêu trong Công ước chống phân biệt đối xử trong giáo dục của Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên Hợp Quốc.
 
Nhắc lại Công ước về chống tra tấn và những đối xử hay hình phạt độc ác, vô nhân đạo hoặc hạ nhục khác, Tuyên bố của Đại hội lần thứ 4 của Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm và đối xử với người phạm tội, Bộ quy tắc cho các quan chức thi hành pháp luật, và những công ước về nô lệ.
 
Nhắc lại rằng một trong những mục tiêu của Tổ chức Lao động quốc tế, như đã nêu trong Hiến chương của tổ chức này là bảo vệ lợi ích của người lao động khi được tuyển dụng làm việc ở những nước khác ngoài nước họ, có lưu ý đến những chuyên môn và kinh nghiệm của tổ chức đó trong các vấn đề liên quan đến người lao động di cư và thành viên gia đình họ.
 
Công nhận tầm quan trọng của những công việc đã được thực hiện liên quan đến người lao động di cư và thành viên gia đình họ trong các tổ chức khác nhau của Liên Hợp Quốc, cụ thể là Ủy ban Quyền con người và Ủy ban vì sự phát triển xã hội, và trong Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực của Liên Hợp Quốc, Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên Hợp Quốc, Tổ chức Y tế thế giới, cũng như trong các tổ chức quốc tế khác.
 
Cũng công nhận sự tiến bộ mà một số quốc gia đạt được trên cơ sở khu vực hoặc song phương trong việc bảo vệ các quyền của người lao động di cư và thành viên gia đình họ, cũng như tầm quan trọng và tính hữu ích của những hiệp định song phương và đa phương trong lĩnh vực này.
 
Nhận thấy tầm quan trọng và mức độ của hiện tượng di cư liên quan tới hàng triệu người và ảnh hưởng tới số đông quốc gia trong cộng đồng quốc tế.
 
Nhận thức về tác động của những làn sóng người lao động di cư đối với các quốc gia và dân tộc có liên quan, và mong muốn thiết lập những tiêu chuẩn mà có thể đóng góp vào việc làm hài hòa thái độ của các quốc gia qua việc chấp nhận những nguyên tắc cơ bản liên quan đến việc đối xử với người lao động di cư và thành viên gia đình họ.
 
Xem xét tình trạng dễ bị tổn thương mà người lao động di cư và thành viên gia đình họ thường gặp phải mà trong số nhiều nguyên nhân khác là do phải vắng mặt tại quốc gia gốc của họ và có thể phải đối mặt với những khó khăn phát sinh tại quốc gia nơi họ làm việc.
 
Tin rằng các quyền của người lao động di cư và thành viên gia đình họ không được công nhận đầy đủ ở mọi nơi và do vậy đòi hỏi phải có sự bảo vệ quốc tế thích hợp.
 
Xem xét thực tế rằng, di cư thường là nguyên nhân của nhiều vấn đề nghiêm trọng đối với thành viên gia đình của người lao động di cư cũng như đối với chính bản thân người lao động di cư, đặc biệt là do sự phân tán của gia đình.
 
Ghi nhớ rằng, những vấn đề con người liên quan trong di cư thậm chí còn nghiêm trọng hơn trong trường hợp di cư trái phép, do vậy tin rằng cần phải khuyến khích biện pháp thích hợp để ngăn chặn và xóa bỏ những sự chuyển cư bất hợp pháp và nạn buôn bán người lao động di cư, mà đồng thời vẫn bảo đảm việc bảo vệ các quyền con người cơ bản của họ.
 
Xét rằng những người lao động đó không có giấy tờ hoặc ở trong tình trạng bất hợp pháp lại thường được tuyển dụng trong các môi trường lao động kém thuận lợi hơn so với những người lao động khác, và rằng có một số chủ sử dụng lao động xem đây là cơ hội để bóc lột những người lao động đó nhằm thu lợi từ cạnh tranh không lành mạnh.
 
Cũng xét rằng việc tuyển dụng người lao động di cư là những người trong tình trạng bất hợp pháp sẽ không được khuyến khích nếu những quyền con người cơ bản của tất cả người lao động di cư được thừa nhận rộng rãi hơn, và hơn nữa việc dành thêm một số quyền cho tất cả người lao động di cư hợp pháp và thành viên gia đình họ sẽ khích lệ tất cả người di cư và chủ sử dụng lao động tôn trọng và tuân thủ pháp luật cũng như những quy định do các quốc gia liên quan thiết lập.
 
Do vậy tin tưởng vào nhu cầu cần có sự bảo vệ quốc tế những quyền của tất cả người lao động di cư và thành viên gia đình họ, khẳng định lại và thiết lập những chuẩn mực cơ bản trong một công ước toàn diện mà có thể được áp dụng toàn cầu.
Tải tệp đính kèm    
Chuyên gia tư vấn
Nhà nước có chính sách gì đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài?
Hãy cho tôi biết lợi ích của việc di cư lao động thông qua các kênh chính thống so với việc ra nước ngoài làm việc theo hình thức tự do? (Nếu tôi đi làm việc thông qua các hình thức hợp pháp tôi sẽ có lợi như thế nào?)
Khi đi làm việc ở nước ngoài, tôi có thể đưa vợ/chồng/con cái đi cùng tôi không?
Hãy cho tôi biết Giấy phép lao động là gì?
Tôi cần phải lưu ý điều gì khi muốn đi làm việc ở nước ngoài thông qua một công ty dịch vụ?
Thăm dò ý kiến
Tư vấn viên của tadalafil Văn Phòng MRC có trả lời được câu hỏi của bạn không?


Bạn có hài lòng tadalafil với các dịch vụ khác của Văn Phòng MRC không?
fiogf4


Bạn có cảm thấy tadalafil thoải mái tại Văn Phòng MRC không?
fiogf49gjkf05


 
Trang chủ  |  Chuyên gia tư vấn   |   Video clips   |   Sơ đồ website
Trang Thông tin điện tử được xây dựng trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy di cư an toàn qua việc thí điểm thành lập Văn phòng Hỗ trợ lao động ngoài nước”, do Cục Quản lý lao động ngoài nước – Bộ LĐTBXH chủ trì, phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại Việt Nam. Các nội dung phản ánh trong trang này không nhất thiết phản ánh quan điểm của IOM.